Wat doen wij?

Waar geloven we in?

We bieden geestelijke verzorging voor cliënten met een beperking vanuit een samenwerkingsverband van zorginstellingen en levensbeschouwelijke organisaties in Zeeland.
Het samenwerkingsverband heet Samen voor Zin. Hierin doen Tragel,  ‘s Heeren Loo, Gors en Philadelphia mee.

Waar gaan we voor?

De  geestelijke verzorging:

  • Ondersteunt  het betekenis en zin geven aan het leven van cliënten.
  • Sluit aan bij de levensbeschouwing van cliënt.
  • Sluit aan bij het sociaal netwerk van de cliënt.
  • Is gericht op inclusie: cliënten nemen zo veel mogelijk deel aan de maatschappij.

Hoe gaan we het doen?

We gaan uit van de vragen van cliënten en werken samen. Binnen de zorgorganisaties met cliënt en haar/zijn netwerk en de begeleiders. Maar ook met levensbeschouwelijke organisaties en met ieder die betrokken wil zijn.

Klik hier om meer te lezen over het thema voor 2024:
Zin in de organisatie.

We ondersteunen mensen met een beperking met zingeving

Eén op één
Heb je vragen over je leven?
Is er iets belangrijks gebeurd?
Dan kunnen wij bij je langskomen voor steun.
Vaak vraagt je begeleider dit aan ons.
Maar jij of je familie mag het ook aan ons vragen

In een groep
Is er in je groep iets belangrijks gebeurd?
Wil je daar extra aandacht voor hebben?
We kunnen bij jouw groep langskomen.
We kunnen praten over wat is gebeurd.
Ook kunnen we rituelen gebruiken die helpen.
Een voorbeeld is het aansteken van een kaars.

Vieringen en bijeenkomsten.
Het is leuk als je deelneemt aan vieringen buiten jouw organisatie.
Een voorbeeld is een kerkdienst in een kerk bij jou in de buurt.7
Wij organiseren ook vieringen en bijeenkomsten.
Voorbeelden zijn de prokkelweek, snoezelvieringen, de jaarlijkse bedevaart, de herdenkingsbijeenkomsten en bijeenkomsten waar mensen met en zonder beperking elkaar ontmoeten.
We kunnen ook cursussen organiseren voor een groep cliënten.

We ondersteunen de zorgorganisaties bij zingeving

Medewerkers

We geven aan medewerkers op aanvraag advies over zingeving en over levensvragen van cliënten; individueel of in teamverband.
De website www.samenvoorzin.nl is er voor medewerkers om informatie en materialen over zingeving te vinden en voor discussie.
En we organiseren cursussen over zingeving.

Organisatie

We denken met de organisaties mee over de plaats van zingeving: hoe geven we aan zingeving de aandacht die het nodig heeft.

Ethische vragen en moreel beraad

We denken mee bij ethische vragen. Er zijn vaak situaties waarin de vraag is: “Wat is goed om te doen?” We kunnen een moreel beraad organiseren. Dan wordt een concrete situatie met een vaste methode besproken. De direct betrokkenen praten mee en alle opties, waarden en perspectieven worden benoemd om tot een goed besluit te komen.

We ondersteunen levensbeschouwelijke organisaties bij zingeving

Nieuwsbrief

We verzorgen een digitale nieuwsbrief, die ook te vinden is op de website www.samenvoorzin.nl

Vragen ?
Stel ze ons.

Bijeenkomst over zingeving en inclusie

Regelmatig organiseren we een bijeenkomst over geestelijke verzorging voor interne en externe betrokkenen. We streven naar bijeenkomsten waar iedereen met en zonder beperking mee kan doen