Tekst geschreven door Ina Braber, consulent levensvragen Gors

Pictogrammen afkomstig van pictostudio.nl en het programma MindExpress
Ingevoegd door Martine Labruyere, logopedist Gors

Actuele informatie over het coronavirus is te vinden op de websites van de instellingen Gors, ‘s Heerenloo, Tragel en Philadelpia
Het filmpje van AVG arts dokter Joyce staat ook op
https://www.youtube.com/watch?v=Xqa46GAFFtE;

De website Samen voor zin van geestelijke verzorging Gors, ‘s Heerenloo, Tragel, Philadelpia is te vinden op: https://samenvoorzin.nl/in-balans/;

Gespreksonderwerpen:

  • Wat weet jij van het coronavirus? Is het goed om samen de regels en het filmpje te bekijken?
  • Begrijp je de regels, kun je je daaraan houden? Waarom wel of waarom niet?
  • Weet jij hoe je iemand veilig kunt begroeten?
  • Maak je je zorgen over iets of iemand?
  • Weet jij welke gevoelens er zijn? boos, bang, blij, verdrietig.
  • Hoe voel jij je? Wat kun je doen om je weer blij te voelen?
  • Kun je jezelf vermaken of zullen we samen nadenken over wat je kunt doen overdag?
  • Is het fijn om iemand te bellen, een kaart, brief of tekening te sturen?

Overig blogberichten …..

Yoga op de Hoogte

Yoga op de Hoogte

Yoga op De Hoogte De geestelijk verzorgers van Samen voor Zin zetten regelmatig ademhalingsoefeningen, yoga en...

Vlinderkasten en Waakboxen

Vlinderkasten en Waakboxen

Vlinderkasten en waakboxen voor ondersteuning bij verlies en rouw en in de palliatief-terminale fase Heel blij zijn we...