Wie zijn wij?

Wij zijn ‘Samen voor Zin’.
We zijn er voor mensen met een beperking in Zeeland. En voor iedereen die bij hen hoort.
We geven steun bij zingeving en levensvragen. Want het leven is soms ingewikkeld.
Soms ben je blij, soms ben je verdrietig. Of je denkt: Hoe moet het verder?
Dan zijn wij er voor jou.

Waar geloven we in?

We bieden geestelijke verzorging voor cliënten met een beperking vanuit een samenwerkingsverband van zorg- instellingen en levensbeschouwelijke organisaties in Zeeland.
Het samenwerkingsverband heet Samen voor Zin. Hierin doen Tragel,   ‘s Heeren Loo, Gors en Philadelphia mee.

Waar gaan we voor?

De  geestelijke verzorging:

  • Ondersteunt  het betekenis en zin geven aan het leven van cliënten.
  • Sluit aan bij de levens- beschouwing van cliënt.
  • Sluit aan bij het sociaal netwerk van de cliënt.
  • Is gericht op inclusie: cliënten nemen zo veel mogelijk deel aan de maatschappij.

Hoe gaan we het doen?

We gaan uit van de vragen van cliënten en werken samen. Binnen de zorgorganisaties met cliënt en haar/zijn netwerk en de begeleiders. Maar ook met levensbeschouwelijke organisaties en met ieder die betrokken wil zijn.

Pasen 2021

‘’Op zoek naar vogels’’

Het is natuurlijk elk jaar mooi om in het voorjaar naar buiten toe te gaan. De blaadjes aan de bomen beginnen weer te groeien, bloemen komen op en vogels zijn vrolijk aan het fluiten. Maar… dit jaar wordt dat wel heel bijzonder! Met de speurtocht ‘Op zoek naar de vogels!’ Je kunt zelf een speurtocht uitzetten of je kunt de zoektocht naar blijdschap in de vorm van een belevingsviering aanbieden.

Klik hier om de speurtocht te bekijken

Klik hier voor het boekje van de belevingsviering

We hebben ook een kort filmpje wat als start van de speurtocht gebruikt kan worden:


De laatste dagen van Jezus

Van donker naar licht. Van een verdrietig, eenzaam gevoel naar nieuwe blijdschap. Daar gaat ook het Bijbelse Paasverhaal over. Bekijk en beluister hier het Paasverhaal, verteld door K. van de Wiele.

Wij wensen iedereen fijne paasdagen toe!

Laatste nieuws

De vraag

Onze vraag van de maand is … Geef je mening

Back To Top